Czy twoje systemy SAP są kamieniem węgielnym twojego IT? Jeśli tak, prawdopodobnie byłbyś zaniepokojony gdybyś dowiedział się, że w każdym z naszych audytów bezpieczeństwa byliśmy w stanie uzyskać dostęp do systemów lokalnych – razem z sąsiadującymi systemami, w większości przypadków – w ciągu mniej niż godziny. I żadne z używanych narzędzi monitorujących nic nie wykryło!

Ciągły monitoring twoich transakcji i aplikacji jest zatem kluczowy dla ochrony twoich systemów SAP ERP oraz S/4HANA.

SAST SUITE wykrywa krytyczne incydenty w momencie gdy występują i będziesz mógł podjąć natychmiastowe działania w odpowiedzi.

Możliwość monitorowania ryzyk i compliance oraz prowadzenie szybkich analiz zaowocuje lepszą ochroną twoich wrażliwych danych i zapewnienie, że spełniasz wszystkie istotne wymogi prawne.

SAST RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT

Zacznij być proaktywnym w zarządzaniu ryzykami.

Holistyczne, efektywne zarządzanie ryzykami w IT pomoże ci podejmować  decyzje szybciej i prezentuje ogromny potencjał tworzenia wartości w twojej spółce.

W praktyce, wciąż obserwujemy brak właściwych sposobów do wczesnej identyfikacji zagrożeń; zarządzanie ryzykiem IT jest zbyt często rozumiane jako proces reaktywny.

Bądź proaktywny z naszym SAST Risk and Compliance Management, modułem, który pozwoli ci na implementacje twoich własnych polityk bezpieczeństwa i compliance i definiowanie dokładnie kto ma sprawdzić poszczególne parametry, oraz kiedy i jak. To także daje ci możliwość oznaczania każdego zidentyfikowanego zagrożenia – od technicznego monitoringu systemu, analiz uprawnień i SoD lub innych typów kontrol – do późniejszego rozwiązania za pomocą kliknięcia myszki. Dzięki temu modułowi, uzyskasz zatem pełne narzędzie do raportowania i mitygacji twoich ryzyk.

Jak SAST SUITE może cię wspomóc

 • Oszczędzanie czasu i kosztów dzięki znacząco uproszczonemu testowaniu weryfikacji
 • Manualne oraz automatyczne sprawdzanie, wytwarzające udokumentowane rezultaty
 • Zawiera zestaw reguł SAST SUITE jako domyślną politykę
 • Tworzenie i utrzymywanie własnych specyficznych wytycznych
 • Wsparcie dla planowania powtarzających się audytów, definiowania ich zasięgu oraz automatyzacji ich wykonania
 • Zapewnienie szczegółowych opisów wszystkich zidentyfikowanych ryzyk oraz zarządzanie twoimi kontrolami mitygacji
SAST SECURITY RADAR

Wykrywanie zagrożeń cyberatakami w czasie rzeczywistym.

Klasyczne narzędzia SIEM skupiają się na wykrywaniu niestandardowych zachowań w infrastrukturach IT. Ale systemy SAP zazwyczaj są martwym punktem.

Wykrywanie ataków bazując na plikach logów i analiza ruchu sieciowego wymaga dogłębnej wiedzy potencjalnych ścieżek i wzorców, którymi kierować mogą się takie ataki. To oznacza że inteligentne zarządzanie informacją jest istotne aby ocenić bezpieczeństwo danych tego rodzaju. Zdarzenia związane z bezpieczeństwem muszą być odfiltrowane w morzu danych i umieszczone w odpowiednim kontekście.

Nasz SAST Security Radar w związku z tym nie tylko analizuje protokoły SAP w celu wykrycia zagrożeń, ale także integruje konfigurację oraz analizę ról.

Przez integrację z nadrzędnym narzędziem SIEM, możesz także konsolidować wszystkie incydenty bezpieczeństwa wykryte w twoich systemach SAP ERP oraz S/4HANA oraz innych obszarów IT. Wszechstronny bazujący na dashboardzie przegląd twojego stanu bezpieczeństwa będzie w zasięgu kliknięcia myszki.

Jak SAST SUITE może pomóc

 • Za pomocą jednego kliknięcia dostęp do statusu bezpieczeństwa całego twojego systemu SAP
 • Stałe monitorowanie konfiguracji twojego systemu, uprawnień oraz logów bezpieczeństwa i zmian
 • Zapewnienie informacji o naruszeniu polityki bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym w zagregowanej, skwantyfikowanej formie
 • Możliwość pseudonimizacji danych twoich użytkowników, aby zapewnić zgodność z zasadami ochrony danych EU (GDPR)
 • Automatyczne alarmowanie o problemach w odpowiedzi na krytyczne incydenty oraz złożone zdarzenia (kombinacje wielu niekrytycznych zdarzeń)
 • Nadchodzące aktualizacje zawartości zapewniające aktualność twojego systemu
 • Integracje z IBM QRadar, HP ArcSight, Splunk, oraz LogPoint aby stworzyć nadrzędne rozwiązanie SIEM
SAST MANAGEMENT DASHBOARD

Przejrzysta analiza wizualna ryzyk.

Chcesz zrobić coś więcej niż tylko identyfikacja krytycznych aktywności w systemie SAP? Szukasz możliwości wizualizacji i analizowania ich uwzględniając zakresy czasowe? Jeśli tak, SAST Management Dashboard jest perfekcyjnym dopełnieniem twoich modułów SAST SUITE.

Zaledwie kilka kliknięć pozwala wyświetlić aktualny raport stanu bezpieczeństwa bazujący na predefiniowanych wskaźnikach ryzyk. Dashboard może dodatkowo pokazać co wywołuje konkretne luki bezpieczeństwa. Tworzy to wysokiej jakości zbiór informacji o statusie ryzyk.

Jak SAST SUITE może Wam pomóc

 • Wysokiej jakości informacje o ryzykach za pomocą jednego kliknięcia
 • Intuicyjny interfejs pozwala na szybką identyfikację niebezpieczeństwa – nawet bez specjalnej ekspertyzy IT
 • Analizy ryzyk bazujące na narzędziu business intelligence – Qlik Sense
 • Przyczyny podatności
 • Możliwość prezentowania historycznych zmian w developmencie
 • Wiązanie wszystkich twoich danych – od zagregowanych wskaźników ryzyk aż po poziom szczegółowy – za pomocą jednego kliknięcia
 • Szybka implementacja bazująca na ustandaryzowanej integracji z SAST SUITE
SAST DOWNLOAD MANAGEMENT

Zapobieganie kradzieży danych w Waszych systemach SAP.

W wielu przypadkach, użytkownicy SAP mają więcej niż tylko dostęp do wrażliwych danych; mogą także łatwo pobrać zawartość całych tabel lub przesłać je (w sposób niezauważony) za pomocą e-mail. Oprócz problematyczności pod względem ochrony danych, może to również przyczynić się do ujawnienia tajemnic handlowych lub sprawić, że spółka stanie się ofiarą szpiegostwa przemysłowego.

Nasz SAST Download Management oferuje środki monitorowania wrażliwych danych. Automatycznie śledzi i loguje każde pobranie wykonane w twoich systemach SAP ERP oraz S/4HANA, dostarczając bardzo efektywne narzędzie do ochrony twojej spółki przed naruszeniami regulacji ochrony danych oraz szpiegostwem przemysłowym.

Jak SAST SUITE może Wam pomóc

 • Zapobieganie utracie krytycznych danych twojej spółki: nadużycia, szpiegostwo lub kradzież
 • Monitorowanie i dokumentacja zawartości wszystkich pobrań z twoich systemów
 • Dostosowanie do wymagań GDPR
 • Wsparcie wewnętrznych polityk organizacyjnych twojej spółki
 • Logowanie wszystkich pobrań wykonanych przez SAP GUI lub rozpakowań plików (z możliwością zawarcia wychodzących e-maili)
 • Wsparcie bezpośredniej integracji z twoimi systemami SAP i zabezpieczenie zawartości twojej bazy danych SAP
 • Możliwość aktywacji powiadomień użytkowników, blokowania pobrań oraz procedur akceptacji

“Systemy SAP są martwym punktem dla wielu narzędzi SIEM, ponieważ nie zawierają specyficznych dla SAP reguł kontroli. To oznacza, że nie rozpoznają odpowiednich wzorców ataków, co przyczynia się do tego, że zespoły bezpieczeństwa często nie są w stanie zidentyfikować pewnych zagrożeń. Użyj naszego SAST Security Radat jako perfekcyjne rozwiązanie uzupełniające.“

Ralf Kempf, CTO SAST SOLUTIONS
— Ralf Kempf
CTO SAST SOLUTIONS

Modularny projekt. Indywidualne możliwości.

SAST SUITE for SAP ERP- or S/4HANA-Systems

Privacy settings

Click »Info« to see a list of the used cookies. You can give your consent to the required cookies or statistic cookies. The selection is optional. You can change these settings or delete the cookies in the browser at any time. If you select the »Statistics« option, your opt-in consent also extends to processing in the USA, which is considered by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection. Please find further information in our privacy statement.

In this overview you can select and deselect individual cookies of a category or entire categories. You will also receive more information about the cookies available.
Group external media
Name YEXT -Search
Technical name yext
Provider Yext GmbH
Expire in days 0
Privacy policy https://www.yext.de/privacy-policy/
Use Enables intelligent search via YEXT.
Allowed
Group statistics
Name Google Repcatcha
Technical name googleRepcatcha
Provider Google LLC
Expire in days 0
Privacy policy https://policies.google.com/privacy
Use Protect from spam.
Allowed
Name Google Maps
Technical name googleMaps
Provider
Expire in days 6491
Privacy policy
Use Enables the use of Google Maps.
Allowed
Name ClickDimensions
Technical name cuvid,cusid,cuvon,cd_optout_accountkey
Provider ClickDimensions
Expire in days 730
Privacy policy https://clickdimensions.com/solutions-security-and-privacy/
Use Cookie from ClickDimensions for website analysis. Generates anonymous statistical information about how the visitor uses the site.
Allowed
Name YouTube
Technical name youTube
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Enables the use of the Youtube video player.
Allowed
Name Google Analytics
Technical name _gid,_ga,1P_JAR,ANID,NID,CONSENT,_ga_JT5V6CR8ZH,_gat_gtag_UA_133169400_1,_gat_gtag_UA_141664271_1,_gat_gtag_UA_127185455_1,_gat_gtag_UA_127561508_1,_gat_gtag_UA_194226577_1
Provider Google LLC
Expire in days 730
Privacy policy https://policies.google.com/privacy
Use Cookie by Google for website analysis. Generates anonymous statistical data about how the visitor uses the website.
Allowed
Group essential
Name Contao CSRF Token
Technical name csrf_contao_csrf_token
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Serves to protect the website from cross-site request forgery attacks. After closing the browser, the cookie is deleted again.
Allowed
Name Contao HTTPS CSRF Token
Technical name csrf_https-contao_csrf_token
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Serves to protect the encrypted website (HTTPS) against falsification of cross-site requests. After closing the browser the cookie is deleted again
Allowed
Name PHP SESSION ID
Technical name PHPSESSID
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use PHP cookie (programming language), PHP data identifier. Contains only a reference to the current session. There is no information in the user's browser saved and this cookie can only be used by the current website. This cookie is used all used in forms to increase usability. Data entered in forms will be e.g. B. briefly saved when there is an input error by the user and the user receives an error message receives. Otherwise all data would have to be entered again
Allowed
Name FE USER AUTH
Technical name FE_USER_AUTH
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Saves information of a visitor as soon as he logs in to the frontend.
Allowed
Copyright akquinet enterprise solutions GmbH. All Rights Reserved.