Współcześnie, występowanie incydentów bezpieczeństwa IT jest bardziej pytaniem „kiedy“, niż „czy“. Tymczasem, pracownicy organizacji są często powodem takich zdarzeń coraz częściej, niezależnie czy przypadkowo, czy ze szkodliwym zamiarem.

Moduły SAST SUITE do zarządzania dostępami użytkowników oraz ich identyfikacją zostały zaprojektowane aby zapewnić wsparcie,

którego właśnie potrzebujesz w implementacji twojej koncepcji uprawnień przez natychmiastowe powiadomienia o naruszeniach – nie w momencie kiedy szkody zostały już wyrządzone.

Z pomocą SAST SUITE, twoje zarządzanie uprawnieniami jest spójne, wszechstronne oraz transparentne.

"Nasze doświadczenie wskazuje na to że zaoszczędzamy 80% czasu na zarządzanie autoryzacjami dzięki wsparciu SAST SUITE."

Steffen Maltig, Head of SAP Consulting, SAST SOLUTIONS
— Steffen Maltig
Head of SAST CONSULTING
SAST AUTHORIZATION MANAGEMENT

Analiza uprawnień i podziału obowiązków w czasie rzeczywistym.

Planujesz zaimplementować koncepcję uprawnień pokrywającą wiele mandantów oraz systemów w swoim SAP?

Dzięki SAST Authorization Management, możesz upewnić się, że twoja koncepcja jest wszechstronna oraz zawiera restrykcyjne kontrole uprawnień. Ten moduł porównuje wszystkie role i obiekty w twoich systemach SAP z macierzą  podziału obowiązków (SoD matrix), zwiększając twoje możliwości identyfikacji krytycznych prób dostępów przez swoją koncepcję uprawnień SAP i wykrywać potencjalne konflikty SoD w czasie rzeczywistym – a co najważniejsze, zanim dotknięty zostanie twój system produkcyjny.

Dodatkowo, twoja koncepcja będzie jedynym źródłem, którego audytorzy będą potrzebować. SAST umożliwia monitorowanie i analizowanie uprawnień SAP, kombinacji, procesów oraz zestawów reguł SoD bazujących na prekonfigurowanych lub dowolnie definiowanych matryc SoD.

Jak SAST SUITE może pomóc

 • Wszystkie krytyczne uprawnienia i konflikty SoD są całkowicie przejrzyste – dla wszystkich istotnych modułów SAP dostarczanych w standardzie
 • Predefiniowane zestawy reguł dla pogwałceń SoD i prób krytycznych dostępów
 • Symulacja ról dla konfliktów SoD i rekomendacje dla szablonów ról
 • Ewaluacja i blokowanie nieaktywnych użytkowników
 • Weryfikacja twoich transakcji SAP w czasie rzeczywistym
 • Uproszczone przeglądanie audytów
 • Możesz adaptować swoje własne polityki i audyty

Czy zapoznałeś się już z naszym dodatkiem do tego modułu, SAST Enhanced SoD and Control Reporting? Został zaprojektowany aby dać ci możliwość komunikacji i współpracy na podstawie Excela, co ułatwia zrozumienie pewnych rzeczy dla departamentów użytkowników, menadżerów, zewnętrznych audytorów oraz innych, którzy nie są ekspertami w SAPie.

SAST USER ACCESS MANAGEMENT

Zgodna z audytem administracja użytkownikami, rolami i uprawnieniami.

Zarządzanie dużą liczbą kont użytkowników często stanowi dla spółek duże wyzwanie, szczególnie jeśli rozważysz jak skomplikowana jest większość dostępnych standardowych narzędzi. Jest to szczególnie trudne, kiedy identyfikacje użytkowników muszą być zarządzane w wielu systemach, usługach katalogów lub bazach danych.

Brak możliwości zarządzania kontami użytkowników i uprawnieniami pomiędzy wieloma systemami w przejrzysty sposób  nie tylko prowadzi do niewystarczającej jasności i konfliktów SoD; dodatkowo znalezienie tych problemów wymaga więcej wysiłku.

Dzięki naszemu modułowi SAST User and Access Management, zyskasz wydajne, przyjazne dla użytkownika i bezpieczne sposoby monitorowania i zarządzania identyfikacjami, rolami oraz uprawnieniami swoich użytkowników SAP.

Ten moduł dostarczy ci kluczowych informacji o uprawnieniach i strukturach, pomoże sprecyzować twoje aktualne ryzyka i podatności bezpieczeństwa i umożliwi ci swobodne definiowanie odpowiedzialności w twoich obszarach organizacyjnych – wliczając HR i menadżerów ról oraz administratorów ról i użytkowników. Jest możliwe także skonfigurowanie kroków zatwierdzania ważnych dla każdego indywidualnego przepływu pracy SAP.

Jak SAST SUITE może cię wesprzec

 • Redukcja czasochłonności przez zautomatyzowane wnioski o uprawnienia
 • Zautomatyzowane analizy SoD oraz masowych wniosków użytkowników
 • Akceptacja workflow dostosowanych do twoich potrzeb
 • Zaopatrzenie użytkowników SAP w pełni zautomatyzowane kontrole
 • Wszystkie IDM oraz scenariusze kontroli dostępu są wspierane i mogą być indywidualnie modyfikowane
 • Zwiększenie transparentności przez ułatwienie konfigurowalnego zarządzania uprawnieniami oraz śledzenie wszystkich wyzwań
 • Ocena ryzyk oraz wykrywanie przypisań krytycznych uprawnień w czasie rzeczywistym
 • Spełnienie wymogów prawnych dotyczących wymagań dokumentacji
 • Możliwość integracji wniosków mobilnych i przepływu zatwierdzeń przez interfejs przeglądarki internetowej
 • Przepływ pracy zintegrowany bezpośrednio z SAP
SAST ROLE MANAGEMENT

Zachowaj zasoby przez automatyzację generacji ról SAP.

Rzeczywiste sytuacje stale pokazują, że rosnące struktury szybko sprawiają, że przypisywanie uprawnień jest trudne w zarządzaniu bez znaczącej ilości manualnego wysiłku. Jest to po części prawda, kiedy uprawnienia muszą być przypisane w sposób zapobiegający konfliktom SoD.

Wejdź w SAST Role Management – bezpieczne, wydajne i efektywne kosztowo rozwiązanie do optymalizacji twoich istniejących ról oraz organizacji ich w jasno zorganizowany system zarządzania rolami.

SAST pomoże ci w określeniu które uprawnienia są potrzebne, w tworzeniu nowych ról oraz oczywiście utrzymywaniu przyszłej administracji twojej koncepcji uprawnień. W ten sposób, możesz decydować, czy budować na predefiniowanych szablonach ról SAST, czy definiować role przez zautomatyzowane analizy aktywności twoich użytkowników i transakcji, które wykonują. To oznacza także, że możesz łatwo przeprowadzać wdrożenia i masowe zmiany na poziomie obiektu lub pola.

Jak SAST SUITE może cię wspomóc

 • Significant reduction of effort and costs in complex authorization projects during day-to-day business
 • Reduces risk through conflict-free authorization roles and can be fully customized
 • Analyzes and manages roles across systems, automates mass role generation
 • Detailed analysis of usage incl. overview of unused roles
 • Analyzes critical authorizations and existing SoD conflicts
 • Automatically produces documentation to ensure audit security and compliance
 • Multi-system role evaluation and administration.
 • Integrates seamlessly with standard SAP software (profile generator, etc.)
SAST SAFE GO-LIVE MANAGEMENT

Wykonuj szybsze, efektywniejsze projekty uprawnień.

Czy rozwijasz nową koncepcję uprawnień lub planujesz zaprojektować swoje uprawnienia SAP na nowo, na przykład w kontekście migracji do S/4HANA? Jeśli tak, nasz SAST Safe Go-Live Management może oszczędzić ci ogromną ilość czasu i wysiłku organizacyjnego.

Na początku projektu nasze oprogramowanie zaczyna od analizy zachowania użytkowników na systemie. Automatycznie identyfikuje się wszystkie uprawnienia, które są w użyciu i wciela się je do twojego nowego modelu bez dodatkowej czasochłonności. Jeśli użytkownikom brakuje uprawnień, które mieli przed zmianą, mogą aktywować funkcję fallback do przywrócenia swoich uprawnień. Tymczasem, główną zaletą jest to, że twój codzienny biznes będzie działał nieprzerwanie.

Jak SAST SUITE może cię wesprzec

 • Implementacja przystosowanych ról z czystymi uprawnieniami za pomocą kliknięcia myszy
 • Istotne przyspieszenie projektów angażujących nowe lub zreorganizowane koncepcje
 • Ochrona twoich zasobów dzięki wysoce zautomatyzowanemu procesowi
 • Niższe koszty projektów oraz brak dodatkowych kosztów licencji dla użytkowników referencyjnych oraz fallback
 • Umożliwienie reorganizacji uprawnień bez zakłóceń i umożliwienie działania twojego codziennego biznesu bez przeszkód

Nasi konsultanci z radością pomogą w przygotowaniu oraz implementacji koncepcji uprawnień, które spełniają twoje wymagania.

SAST SELF-ADJUSTING AUTHORIZATIONS

Zredukuj swoje role (prawie) automatycznie.

To jest dobrze znany fakt w każdej spółce posiadającej systemy SAP: Uprawnienia użytkowników są stale optymalizowane. Ale to o czym często się zapomina i co się nie dzieje, to usuwanie transakcji, które nie są już używane przez role. To jest przyczyna ryzyk związanych z podziałem zadań, której można uniknąć, niepotrzebny drenaż zasobów administratora i, oczywiście, niewykorzystane źródło potencjalnych oszczędności na licencjach SAP.

Nasz SAST Self-Adjusting Authorizations ma efekt „odchudzający” twoich ról. Po zastosowaniu tych uprawnień, bazując na analizie wykorzystania, każda rola będzie zawierać tylko te transakcje, które są naprawdę potrzebne do przeprowadzenia procesu biznesowego. Nieużywane transakcje są blokowane.

To pozwala ci na osiągnięcie optymalnie wyszczuplonych ról bez ograniczenia swojego codziennego biznesu w żaden sposób. Co więcej, prawie bez wysiłku, będziesz w najlepszej pozycji dla twojego następnego audytu licencji SAP.

Jak SAST SUITE może cię wesprzec

 • Zapewnienie czystych uprawnień z dostosowanymi rolami – bez zakłócania twojego codziennego biznesu
 • Zorientowane na wymagania profile ról bazujące na prawdziwych analizach użycia
 • Oszczędzenie twoich zasobów przez automatyczną optymalizację bez potrzeby koordynacji z twoimi działami
 • Mniejszy potencjał dla konfliktów SoD
 • Zwiększone bezpieczeństwo przez zwiększoną transparentność
 • Znaczna redukcja wysiłku twoich administratorów

W pracy początkowej oraz implementacji dostosowanej dla twoich wymagań, możesz liczyć w całości na nasz zespół ekspertów GRC.

SAST SUPERUSER MANAGEMENT

Wydajne, zgodne z wymaganiami audytów monitorowanie użytkowników awaryjnych (Firefighter).

Nawet najlepsze systemy czasami potrzebują rozszerzonego wsparcia. Dlatego systemy SAP przewidują użytkowników Firefighter, którzy mają rozszerzone uprawnienia w krytycznych sytuacjach – uprawnienia które zawierają możliwość dostępu do wrażliwych danych. Aby zapewnić compliance z należytą starannością wymaganą przez prawo, wymagana jest rozszerzona dokumentacja takich aktywności.

Na szczęście, SAST Superuser Management jest dostępny, aby pomóc ci w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Mapuje on cały proces superusera, kontroluje wszystkie próby uprzywilejowanego dostępu w czasie rzeczywistym i dokumentuje wszystkie powiązane aktywności z pełnym bezpieczeństwem audytu. Od przypisania uprawnień użytkowników i wygodnych narzędzi administracyjnych aż po dokumentację przypadków wsparcia bazujących na podwójnym dostępie do logowania, wszystko jest zawarte w tym module.

Jak SAST SUITE może cię wesprzec

 • Transparentna i zgodna z audytem dokumentacja wszystkich krytycznych aktywności
 • Zapobieganie niepotrzebnym uprawnieniom „SAP_ALL”
 • Zintegrowane uprawnienia i proces zawierający funkcjonalność Single Sign-On dla twoich uprzywilejowanych użytkowników
 • Automatyczne powiadomienia twojego audytora kiedy aktywność supportu jest skończona
 • Logowanie użytkowników przez monitoring pasywny jako zewnętrzni konsultanci lub SAP EarlyWatch
 • Szybka instalacja i implementacja przez predefiniowane procesy oraz możliwość integracji z własnymi przepływami pracy

W międzyczasie, nie zapomnij chronić swoich wrażliwych danych personalnych. Dzięki SAST HCM Read Access Monitoring, zyskasz pełną transparentność aktywności swoich użytkowników uprzywilejowanych – nawet w przypadkach dostępu wyłącznie do odczytu danych personalnych.

SAST HCM READ ACCESS MONITORING

Zabezpiecz swoja wrażliwe dane personalne.

Jeżeli chodzi o nieuprawniony dostęp, twój system SAP musi być chroniony nie tylko przed próbami ataku z zewnątrz, ale także tymi z wewnątrz– szczególnie kiedy stawką są informacje tak wartościowe jak twoje dane personalne.

Nawet jeśli masz solidną koncepcję swoich ról i uprawnień SAP, twoje dane mogą nie być w pełni bezpieczne. Tutaj może ci pomóc SAST HCM Read Access Monitoring przez umożliwienie ci wykrywania i dokumentowania każdej dokonanej próby otwierania, modyfikacji, pobierania lub każdego uzyskania dostępu do odczytu twoich danych personalnych.

Jak SAST SUITE może cię wspomóc

 • Niezawodna ochrona twoich wrażliwych danych SAP HCM
 • Zapewnienie transparentności aktywności uprzywilejowanych użytkowników
 • Logowanie wszystkich prób dostępu – w tym dostępu do odczytu!
 • Wypełnia wszystkie odpowiednie wymagania ochrony danych i praw pracy
 • Łatwe do zamówienia jako dodatek do SAST Superuser Management

Oto co mówią nasi klienci:

“Zaledwie kilka tygodni z SAST Self-Adjusting Authorizations wystarczyło, aby mocno odciążyć czasowo i nakładowo nasz departament IT. Dodatkowo, przeorganizowane uprawnienia zredukowały ryzyko wewnętrznego nadużycia uprawnień i pozwoliło nam użyć konkretnych profili pracy aby ulepszyć nasz workflow w SAP.”

Logo SAST SOLUTIONS klient RENK AG
— Frank Schröder
RENK AG

“Dzięki SAST SUITE, oszczędziliśmy 20 dni roboczych na audyt. To znacząco łagodzi obciążenie naszych departamentów i bezpieczeństwa IT. Dzięki SAST, mamy większe bezpieczeństwo oraz compliance, a także spędzamy mniej czasu, aby to osiągnąć. Zespół AKQUINET jest wysoce wykwalifiowany i ma bogate doświadczenie, więc mogliśmy zaimplementować projekt szybko i skutecznie.“

Success Story "Authorization management in real time by connecting to SAP IdM"

Logo SAST SOLUTIONS klient s.Oliver
— Matthias Endrich
s.Oliver Group

“SAST SUITE dostarczyło nam perfekcyjnego rozwiązania dla naszego globalnego zarządzania uprawnienieniami SAP, a także zapewniając nam trwałe monitorowanie podatności naszych systemów. Dzięki wysoce kompetentnemu i zmotywowanemu wsparciu zapewnionemu przez zespół AKQUINET, ukończyliśmy projekt na czas, w budżecie oraz na określonym poziomie jakości.”

Success Story "SAP authorization management and system security for 50 countries"

— Manfred Meier
Takeda AG

“Zamiast wielokrotnie naprawiać okazjonalne nieprawidłowości w zarządzaniu rolami, użyliśmy SAST SUITE aby całkowicie wyremonotwać nasze struktury uprawnień. W ten sposób, oszczędziliśmy czas i pieniądze w dłuższej perspektywie i możemy być pewni prawnego compliance."

Success Story "Authorization Management - legal certainty and correctness"

— Stefan Lendzian
NORDWEST Handel AG

Modularny projekt. Indywidualne możliwości.

SAST SUITE for ERP or S/4HANA

Privacy settings

Click »Info« to see a list of the used cookies. You can give your consent to the required cookies or statistic cookies. The selection is optional. You can change these settings or delete the cookies in the browser at any time. If you select the »Statistics« option, your opt-in consent also extends to processing in the USA, which is considered by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection. Please find further information in our privacy statement.

In this overview you can select and deselect individual cookies of a category or entire categories. You will also receive more information about the cookies available.
Group external media
Name YEXT -Search
Technical name yext
Provider Yext GmbH
Expire in days 0
Privacy policy https://www.yext.de/privacy-policy/
Use Enables intelligent search via YEXT.
Allowed
Group statistics
Name Google Repcatcha
Technical name googleRepcatcha
Provider Google LLC
Expire in days 0
Privacy policy https://policies.google.com/privacy
Use Protect from spam.
Allowed
Name Google Maps
Technical name googleMaps
Provider
Expire in days 6491
Privacy policy
Use Enables the use of Google Maps.
Allowed
Name ClickDimensions
Technical name cuvid,cusid,cuvon,cd_optout_accountkey
Provider ClickDimensions
Expire in days 730
Privacy policy https://clickdimensions.com/solutions-security-and-privacy/
Use Cookie from ClickDimensions for website analysis. Generates anonymous statistical information about how the visitor uses the site.
Allowed
Name YouTube
Technical name youTube
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Enables the use of the Youtube video player.
Allowed
Name Google Analytics
Technical name _gid,_ga,1P_JAR,ANID,NID,CONSENT,_ga_JT5V6CR8ZH,_gat_gtag_UA_133169400_1,_gat_gtag_UA_141664271_1,_gat_gtag_UA_127185455_1,_gat_gtag_UA_127561508_1,_gat_gtag_UA_194226577_1
Provider Google LLC
Expire in days 730
Privacy policy https://policies.google.com/privacy
Use Cookie by Google for website analysis. Generates anonymous statistical data about how the visitor uses the website.
Allowed
Group essential
Name Contao CSRF Token
Technical name csrf_contao_csrf_token
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Serves to protect the website from cross-site request forgery attacks. After closing the browser, the cookie is deleted again.
Allowed
Name Contao HTTPS CSRF Token
Technical name csrf_https-contao_csrf_token
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Serves to protect the encrypted website (HTTPS) against falsification of cross-site requests. After closing the browser the cookie is deleted again
Allowed
Name PHP SESSION ID
Technical name PHPSESSID
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use PHP cookie (programming language), PHP data identifier. Contains only a reference to the current session. There is no information in the user's browser saved and this cookie can only be used by the current website. This cookie is used all used in forms to increase usability. Data entered in forms will be e.g. B. briefly saved when there is an input error by the user and the user receives an error message receives. Otherwise all data would have to be entered again
Allowed
Name FE USER AUTH
Technical name FE_USER_AUTH
Provider
Expire in days 0
Privacy policy
Use Saves information of a visitor as soon as he logs in to the frontend.
Allowed
Copyright akquinet enterprise solutions GmbH. All Rights Reserved.